30 سال تلاطم جنگ وبحران نا امنی خانه وکاشانه ملیون ها افغانستانی را به اتش کشید وانها را آواراه ساخت. بیش از یک دهه است که آنها , با عبور از خطر صدها عقبه ای  مرگ آفرین راهی اروپا, استرالیا, کانادا وامریکا می گردند. اکنون در سال 2011 عملا دها هزار افغانستانی در این سو وآن سوی جهان بدون هیچ سرنوشت وآینده ای روشنی با انبوه ازمشکلات پرونده های پناهندگی  دست به گریبان است. فقدان آگاهی لازم از قوانین ومعاهدات بین المللی , عمده ترین مشکل است که علت اصلی بازگشت ویا اقامت طولانی آنهارا در کمپ ها تشکیل می دهد.

این نوشته ادعای طرح تمام مباحث پیرامون مسایل پیچیده پناهندگی را ندارد. وهم لازم نمی بیند , تا بحث های بیشتر تئوریک را, برای پرونده های استثنای سیاسی , عقیدتی ویا اقتصادی ... طرح نماید. البته که کیسهای عادی وغیر عادی هرچند با استدلال های متفاوت اما هردوباید ازمبنای توجیهی علتهای که در معاهدات بین المللی زکر شده است بر خور دار باشد. توجه نوشته موجود بیشتر معطوف به کیس های معمولی هم وطنانم است که بر اثر جنگهای ضد انسانی طالبان این وارثان جاهل تاج وتخت حکومت های فاشیستی , از وطن آواراه شده است. مطالب این نوشته به خاطر ساده سازی , بشکل جوابیه ای توضیحی چند سوال معین , ترتیب یافته است.

تقاضای پناهندگی دراروپا واسترالیا, براساس معیار های امروز, معاهدات بین المللی, می تواند انواع مختلف داشته باشد. کیس های سیاسی , فرهنگی , عقیدتی ,نژادی, مذهبی , اجتماعی واقتصادی هر کدام مفهوم ومعیارهای عمومی وخصوصی مناسب خودرا دربحثهای حقوق بین الملل می تواند داشته باشد. پناهندگان افغانستانی دراروپا  واسترالیا ,معمولایکی از علتها ویا چندین علت فوق را برای توجیه کیس های پناهندگی خودباید مطرح نمایند. توجیه تمام علتهای فوق به دلیل واقعیت بحران ناامنی وجنگ در افغانستان , برای ارگانهای اروپای, استرالیای , کانادای وامریکایی, مربوط پناهندگی قابل قبول است. البته در صورت که ادعا, مبنای حقوقی داشته وبا مدارک معتبر, منطقی ویا توضیحات قناعت آوری همراه باشد
+ نوشته شده در  Tue 4 Jan 2011ساعت ۲۳ بعد از ظهر  توسط basher   |